Traject Anders verantwoorden

De scholen van Koers VO formuleren de bedoeling van verantwoorden als:
Reflectie om te kunnen groeien en aannemelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld

In het traject Anders verantwoorden delen de vo-scholen hun reflectie op de ondersteuning van hun eigen locatie. Op dit platform vind je de bijdragen van elke locatie per schooljaar.

Om zelf de bijdrage van je school te plaatsen of te bekijken moet je je even aanmelden.

Van en voor alle scholen
van Koers VO

21 september 2023 delen alle directeuren hun verantwoordingsbijdrage over 2022-2023 met andere scholen. Op deze manier leren we ook van en met elkaar.

Kijk en luister terug

Op 28 juni 2021 was het Verantwoordingsfestival vanuit de Fruitvis. Kijk terug naar de verhalen van directeuren over hun leerproces, de ervaringen uit samenwerkingsverband Nijmegen, de kijk van de inspectie en ouders en de bijdrage van leerlingen.

Hoe werkt het programma?

Nadat je je hebt aangemeld, krijg je toegang tot het programma. Er is een doorlopend programma op het hoofdpodium dat voor alle deelnemers vrij toegankelijk is. Daarnaast is er van 15.25 – 15.40 een keuze sessie.

Speciaal voor de vo-directeuren en ondersteuningscoördinatoren zijn er twee gespreksrondes. Hier deel je in klein gezelschap wat je hebt gedaan en wat de volgende stap is voor jouw school. Op basis van je aanmelding delen we deze rondes in. Je persoonlijke link voor toegang tot deze sessies staat op de dag zelf klaar. Door op deze sessie in het programma te klikken krijg je toegang.